Suggesties?

Doe uw mond open
Maak uw ongenoegen bespreekbaar. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Ga dan gerust met ons een gesprek aan. We kunnen u dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Vul hiervoor ons contactformulier hier naast in. Dit bericht komt dan terecht bij onze klachtenfunctionaris Liedy van Rijswijk.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komen we er samen niet uit, wat hopelijk zelden zal voorkomen, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP),
telefoon 0900 20 25 012 (0,25 per minuut).

Call Now Button