EMDR bij tandartsangst

Davy Melissen | Angstcoach, EMDR therapeut, GZ psycholoog aangesloten bij EMDR vereniging Nederland
Davy Melissen | Angstcoach, erkend EMDR practitioner, GZ psycholoog | BIG: 19915443825

EMDR bij tandartsangst is erg succesvol. Daarom hebben wij een gecertificeerd EMDR therapeut in dienst om u te helpen bij deze tandartsangst. Maak hier direct een vrijblijvend intakegesprek met Davy, onze EMDR therapeut. De behandelingen worden in de meeste gevallen geheel vergoed door de zorgverzekeraar.

Het intakegesprek is altijd gratis. De behandeling wordt ook meestal vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Specifiek ook voor angst voor de tandarts.

EMDR bij kinderen met tandarts angst

EMDR werkt perfect bij kinderen met tandarts angst. Zie hieronder een video hoe dit in zijn werk gaat.

EMDR bij jongeren van 12 tot 18 jaar

EMDR bij volwassenen met tandartsangst

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Denk hierbij aan een auto-ongeluk, een ernstige ziekte, een overval, mishandeling, (seksueel) misbruik, brand, een natuurramp of een oorlogssituatie. Ook verlieservaringen kunnen leiden tot klachten, zoals bijvoorbeeld het verlies van een baan of een geliefde. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich (psychische) klachten, waarbij men uiteindelijk bij een bepaalde hoeveelheid aan klachten en duur kan spreken van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Voorbeelden van klachten zijn:

  • Nare herinneringen aan de gebeurtenis, herbelevingen/flashbacks
  • Vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
  • Sneller geïrriteerd/korter lontje
  • Schaamte, schuldgevoel en/of negatief zelfbeeld
  • Somberheid
  • Concentratieproblemen
  • Onverklaarbaar lichamelijke klachten
  • Slaapproblemen
  • Angsten, paniek, je zorgen maken en/of onrust
  • Stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

Tandartsangst

Tandartsangst is ook zo’n voorbeeld van een specifieke fobie of angst, welke ontstaan kan zijn naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis. Er kan angst optreden voor verschillende tandarts gerelateerde aspecten, zoals het geluid van de boor, het felle licht, de spuit, de verdoving, de geur, de witte jas en natuurlijk de pijn. En wie kent de verhalen van de even beruchte als autoritaire schooltandarts van vroeger niet, waarbij de kinderen met tientallen tegelijk -zonder empathie en passende verdoving- in een luidruchtige koude zaal gehaast behandeld werden? Tandartsangst is een wijd verbreid en diepgeworteld fenomeen. Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. Zo’n 12% van de bevolking moet zelfs als zeer tot extreem angstig worden beschouwd en ongeveer 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven te gaan. Dat een en ander veranderd is in de tandheelkundige zorg, is gelukkig te zien aan het aantal kinderen met tandartsangst; 15 procent van de kinderen geeft aan bang te zijn voor een behandeling bij de tandarts en 6 procent kan worden beschouwd als zeer angstig. Uit een in 2010 uitgevoerde studie onder 2000 Nederlanders komt naar voren dat de tandartsfobie in Nederland de meest voorkomende fobie is. Bovendien worden tandartsbehandelingen meer gevreesd en leiden ze tot meer belemmeringen in het dagelijks functioneren dan bijvoorbeeld confrontaties met hoogten, spinnen, slangen of het vliegen in een vliegtuig.

EMDR bij tandartsangst

Er zijn verschillende manieren om angsten, fobieën, trauma’s te behandelen.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is hiervoor een passende en succesvolle, kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma/fobie na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Intake en behandeling

In de intake wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig en mogelijk is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt. In het begin van de EMDR-therapie zal er aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Met een angst of een fobie word je namelijk niet geboren. Meestal heeft de angst of de fobie een duidelijk, door de patiënt gekend, begin. Dat wil zeggen: een specifieke, ingrijpende gebeurtenis waarna de angst is ontstaan. Sommige cliënten met angst voor de tandarts hebben echter nog nooit een negatieve ervaring bij de tandarts meegemaakt. Die zijn bijvoorbeeld bang geworden door ervaringen en verhalen van anderen en/of beelden op televisie. Het is belangrijk om vooraf te weten dat de aanleiding tot de angst voor tandheelkundige behandeling ook niet altijd direct hoeft samen te hangen met tandarts gerelateerde ervaringen. Soms is de angst voor tandheelkundig ingrijpen namelijk ooit ontstaan bij vergelijkbare ingrepen bij bijvoorbeeld een dokter of in het ziekenhuis. Ook kan het zijn dat de ontstaansgeschiedenis van de tandheelkundige angst gelegen is in een ogenschijnlijk totaal onverwachte hoek, zoals bijvoorbeeld een bovenmatige behoefte aan behoud van controle of angst om fouten te maken.

Effecten EMDR

EMDR zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon en dat de angst voor soortgelijke nieuwe ervaringen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe tandheelkundige behandeling, kleiner wordt en te verdragen is. EMDR kan een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken wat de mogelijke lichamelijke reacties na een sessie kunnen zijn.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze terug in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit (werkgeheugen). Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingertoppen van de therapeut of lichtpunt op de lichtbalk, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. Omdat de naarheid aan deze herinnering dan daalt lukt het uiteindelijk voortaan om (meer) neutraal terug te kijken naar deze herinnering.

Hoe meld ik me aan voor behandeling van mijn tandartsangst?

Om in aanmerking te komen voor behandeling van je fobie, angst- en/of traumaklachten dien je een aanmelding te doen bij Tandartspraktijk Tilburg. Dit kan telefonisch, via de website of persoonlijk aan de balie of bij je tandarts. In de intake die volgt staat de kennismaking centraal, alsmede het gezamenlijk invullen van een samengesteld intake formulier, op basis waarvan een machtiging tot vergoeding van maximaal 5 uur EMDR behandeling kan worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Deze vergoeding gaat bij goedkeuring van het zogenaamde eigen risico af. Wanneer de aanvraag niet wordt goedgekeurd bij de zorgverzekeraar kan de patiënt altijd nog beslissen de EMDR behandeling zelf te gaan betalen.

Call Now Button