Gewoon Gaaf aanpak

Wij zijn een Gewoon Gaaf praktijk. Dat is een tandartspraktijk die zich richt op kindertandheelkunde en dan specifiek op preventie.

Voorkomen is beter dan genezen.

Hiervoor zijn wij door de zorgverzekeraar geaccrediteerd als ‘gewoon gaaf’ praktijk. Hieronder leest u wat gewoon gaaf voor u en uw kind kan betekenen.

Gewoon Gaaf aanpak

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

Stappenplan gewoon gaaf

Stap 0 Intake en toelichting Gewoon Gaaf

Roep ouders op hun kind vanaf doorbraak 1e tand (v.a. 6-12 maanden) mee te nemen naar de mondzorgpraktijk. Bepaal met de ouder van uw patiënt wat van stappen 1 en 2 nodig is.

Stap 1 Leg het cariësproces uit
Stap 2 Kijkje in de mond

Kijkje in de mond; plaquescore, cariës- en cariësrisicoscore – Oefening ouderzorg. – Formuleer haalbare Doe-Het-Zelfies. Risicocriteria met terugkominterval zijn in deze leeftijdscategorie: a. Zijn ouder(s) betrokken (afgemeten aan het volgen van het Basisadvies en de mondhygiëne)? Betrokken/schone mond: 0 punten, niet betrokken/niet schone mond: 1 punt. b. Is er sprake van actieve glazuur- of dentinecariës? Nee: 0 punten, ja: 1 punt. Terugkominterval: Punten Kleur/Risico patiënt Actie Volgend bezoek 0 PMO 6-12 maanden 1 Zonder cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfies na 3 – 6 maanden 1 of 2 Met cariësactiviteit Gewoon Gaaf+ Doe-Het-Zelfies na 1 – 3 maanden Bepaal wat u gaat evalueren bij het Gewoon Gaaf-vervolgbezoek.

Stap 3 Gewoon Gaaf-vervolgbezoek

Gewoon Gaaf-vervolgbezoek: evalueer Doe-Het-Zelfies

Download hier de Gewoon Gaaf folder.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Call Now Button