Tandartspraktijk Tilburg bestrijdt tandartsangst met openheid en duidelijkheid

Tandartsangst bestrijden
Mevrouw Van de Wouw

Mevrouw (Nel) van de Wouw-Vrijhoeven (81) is al jarenlang patiënte bij Tandartspraktijk Tilburg. Hoewel ze haar hele leven regelmatig naar de tandarts gaat, vindt ze elke afspraak toch weer een beetje spannend. Maar door de speciaal op tandartsangst afgestemde behandelmethode van Tandartspraktijk Tilburg gaat mevrouw Van de Wouw altijd weer met een glimlach naar huis.

Open en duidelijke uitleg

“De mensen van Tandartspraktijk Tilburg stellen me telkens weer zo goed gerust. Ze weten dat ik bang ben en daar houden ze ook rekening mee. Ze leggen heel goed uit wat  ze  gaan doen.  Zo had ik ooit een wortelkanaalbehandeling. Vooraf heeft de tandarts heel rustig en duidelijk verteld wat er ging gebeuren.  Dat vind ik zelf zeer prettig. Door die open en duidelijke uitleg ben ik niet meer bang.”

Gratis toegankelijke informatiemiddag Feiten en fabels over implantaten en kunstgebitten

Donderdag 13 november organiseren Tandartspraktijk Tilburg en Tilburg Tandtechniek een informatiemiddag over feiten en fabels over implantaten en kunstgebitten. Heeft u implantaten of een kunstgebit of denkt u erover na om deze te nemen? Wees dan vanaf 14.30 uur van harte welkom in Woonzorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60 in Tilburg!

De toegang is gratis. De koffie en thee staan klaar! Aanmelden vooraf is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen – ook als u géén patiënt bent.

Contactinformatie

In de meeste gevallen wordt een angstreductiebehandeling en/of het bezoek aan de angstpsycholoog vergoed door uw zorgverzekeraar. Tandartspraktijk Tilburg informeert u graag over de mogelijkheden.

Tandartspraktijk Tilburg Hoefstraat 197-1 5014 NK Tilburg

T. 013 – 542 58 10
E. info@www.tandartspraktijk-tilburg.nl
W. www.tandartspraktijk-tilburg.nl

Liever eigen potje voor tandartskosten dan premie kwijt

Consument kiest voor nieuwkomer ixorg omdat geld van henzelf blijft

Nieuwegein, 2 april 2014 – Driekwart van de klanten van nieuwkomer ixorg is klant geworden omdat ze het geld dat ze apart zetten in een potje van henzelf blijft. Ze geven aan geen premie kwijt te willen zijn aan een aanvullende tandartsverzekering omdat het maar de vraag is of ze die premie eruit halen. Dit blijkt uit onderzoek van ixorg onder haar eigen klanten. Eind 2013 kwam met ixorg een nieuwe keuze voor de consument op de markt. Inmiddels bouwen al bijna 5.000 mensen een eigen ‘spaarpotje’ op voor tandartskosten via ixorg.

Toine Beljaars, directeur van ixorg: “Wij hadden verwacht dat de calamiteitenverzekering die ook onderdeel uitmaakt van ixorg minstens even belangrijk zou zijn voor mensen om voor ons te kiezen. Maar dé reden om over te stappen naar ixorg is het willen vermijden van de stevige premie voor de aanvullende tandartsverzekering. Men bouwt liever zelf een potje op voor tandartskosten. Dat ze daarbij tegelijkertijd ook voor calamiteiten tot 10.000 euro verzekerd zijn is mooi meegenomen maar niet de belangrijkste reden om voor ixorg te kiezen, geeft ons onderzoek aan.”

De ixorg klant bepaalt zelf of in overleg met zijn tandarts het bedrag dat hij per maand voor mondzorgkosten opzij wil zetten. Naast de maandelijkse inleg in je eigen potje betaal je bij ixorg  € 4,85 per maand. Elke volgende deelnemer betaalt € 3,85 per maand. Kinderen onder 18 jaar betalen geen kosten. Deze bedragen zijn inclusief de dekking van gebitsschade bij ongevallen.

‘Weg is weg’ premie
Beljaars: “We zijn rustig van start met zo’n 5.000 klanten maar we groeien ook door het jaar heen. Bij ons kun je het hele jaar instappen en na 1 jaar op elk moment uitstappen in tegenstelling tot een gewone tandartsverzekering. Consumenten moeten nog wennen aan de nieuwe mogelijkheid van een ‘spaarpotje’ voor tandartskosten en dat het geld dat daarin zit altijd van henzelf blijft. En als ze het potje niet of maar deels gebruiken ze het ook weer terugkrijgen. Men is gewend aan een ‘weg is weg’ premie bij zorgverzekeraars dus het is logisch dat onze aanpak echt even wennen is.”

Tandheelkundige polissen van verzekeraars zijn soms misleidend

Een aantal zorgverzekeraars verstrekt geen transparantie en sommigen zijn zelfs misleidend met de informatie over hun tandheelkundige polissen voor 2013. Dat blijkt uit onderzoek van Vergelijkmondzorg.nl naar de premie en voorwaarden van aanvullende tandartsverzekeringen in 2013. Ook blijkt uit het onderzoek dat zorgverzekeraars IZZ en in mindere mate Menzis, hun tandheelkundige pakket flink hebben uitgekleed en dat bij enkele andere zorgverzekeringen de nettovergoeding erg laag is.

De polissen van Stad Holland en DSW zijn nodeloos ingewikkeld en misleidend, omdat ze alleen de behandelcodes in hun premieoverzicht hebben opgenomen die vergoed worden. Patiënten krijgen zo het idee dat de verzekeraars ruim vergoeden, terwijl dit niet het geval is. Ook vergoeden DSW en Stad Holland een aantal reguliere behandelingen niet, bijvoorbeeld een viervlaksvulling in het goedkoopste pakket. Ten slotte vergoeden beide verzekeraars tandsteenverwijdering maar tot 13,20 euro. “Hiermee geven deze verzekeraars aan geen prioriteit te leggen bij onderhoud en preventie van tandvleesproblematiek,” aldus Vergelijkmondzorg.

Ook Agis is niet transparant. Bij deze zorgverzekeraar worden de vergoedingen van behandelingen bij gecontracteerde tandartsen vermeld, terwijl er (nog) weinig contracten tussen tandartsen en zorgverzekeraars zijn afgesloten. Consumenten zien overigens nog steeds geen heil in contracten: uit onderzoek van het NIVEL onder 7.082 verzekerden van VGZ blijkt dat 55% van hen geen prijs stelt op bemoeienis van de zorgverzekeraar bij de keuze voor een zorgverlener, bijvoorbeeld in de vorm van contracten of advies. “Zij geven aan dat zij liever zelf een keuze maken en dat ze twijfelen aan de intenties van de zorgverzekeraar,” aldus NIVEL. 40% van de ondervraagden staat wel open voor de invloed van zorgverzekeraars.

De tandheelkundige polissen van IZZ en Menzis zijn kariger geworden. IZZ vergoedde voor het basispakket tandheelkunde in 2012 nog 750 euro en dat is nu teruggebracht tot 250 euro. Menzis vergoedt veel codes niet en heeft de vergoedingspercentages van veel behandelingen van het beste tandartspakket, TandVerzorgd 3, van 100% teruggebracht naar 80%. Dit terwijl de premie van TandVerzorgd 3 met 13,5% is verhoogd.

Ten slotte vergoeden een aantal tandheelkundige verzekeringen, T@nd 50 van TakeCareNow! en T Start van Avéro Achmea, zo beperkt dat de premie nagenoeg gelijk is aan de uitkering. De premie voor T@and 50 bedraagt per jaar 45 euro en het maximaal uit te keren bedrag 50 euro, waarmee het netto vergoedingspercentage op 10% (50-45=5 en 5:50=10%) uitkomt. Bij T Start is het percentage nettovergoeding 15%. “Het zou transparanter zijn als deze pakketten ‘gespreide betalingsregeling’ zouden heten,” concludeert Vergelijkmondzorg.

www.nieuwsbank.nl

Nieuwe tandartstarieven 2013

Afgelopen week besprak de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de mondzorgprestaties en –tarieven voor 2013. Het voorstel van de NZa is dat 2011 als basis zal worden gebruikt. De nieuwe onderdelen uit de lijst van 2012 verdwijnen niet allemaal: nieuwigheden uit 2012 op het gebied van bijvoorbeeld preventie krijgen een plek in de prestaties voor 2013.

Het bericht van de NZa:
De tijd om nieuwe tarieven te bepalen is kort nu de minister deze zomer op verzoek van de Tweede Kamer besloot om met het experiment vrije prijzen te stoppen. Daarom kiest de NZa voor een praktische oplossing: het indexeren van de tarieven 2011 en de oude prestatielijst uit 2011 aanvullen met een aantal innovaties van de lijst van 2012. Het is niet mogelijk om alle verworvenheden uit 2012 nu al op te nemen. Volgend jaar doet de NZa een kostenonderzoek om de tarieven mondzorg te onderbouwen.
De tarieven 2013 worden zogenaamde max-max tarieven. Daarbij kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici met verzekeraars afspraken maken over een extra 10% vergoeding op het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. De extra 10% betaalt de verzekeraar, mensen zonder tandartsverzekering hoeven niet extra te betalen.

Nu de oude tarieven weer op tafel liggen, voert de NZa ook het tweede deel van de korting op orthodontie door. De NZa besloot in 2011 om de tarieven met in totaal 32% te verlagen, 16% in 2011 en nog eens 16% in 2012, als er geen vrije prijzen zouden komen. Uit onderzoek in 2010 bleek dat de tarieven te hoog waren: orthodontisten hebben sommige taken bijvoorbeeld aan hun assistenten uitbesteed en kunnen goedkoper werken.

Het voorstel is nog niet definitief, de Raad van Bestuur van de NZa neemt eind oktober een definitief besluit over de tarieven en prestaties 2013, waarbij het advies van de commissie is meegewogen.

Prijzen voor een bezoek aan de tandarts, ook in Tilburg, zijn niet gestegen.

Gedurende het eerste kwartaal van 2012 zijn de tarieven in de mondzorg vrijwel gelijk gebleven. Tot deze conclusie komen Fa-med en onderzoekers van de Universiteit Maastricht op basis van nieuwe onderzoeksresultaten naar de gevolgen van invoering van vrije prijsvorming in de mondzorg op 1 januari jl. Met ruim 2100 tandartspraktijken als klant is Fa-med de grootste administratieve dienstverlener in de medische sector in Nederland.

Tarieven van vullingen, kronen en bruggen, die samen ruim 32% van de omzet van mondzorgaanbieders vormen, zijn gedurende het eerste kwartaal gemiddeld 1% goedkoper geworden. Tarieven voor consultatie en diagnostiek (23% van de omzet) en preventieve mondzorg (16% van de omzet) werden gemiddeld respectievelijk 1% en 2% lager. Ook tarieven voor orthodontie (8% van de omzet) werden 1% goedkoper. Gewogen naar de relatieve omzet per verrichting, daalden de tarieven overall met 0,2% gedurende het eerste kwartaal.

Daarnaast komt uit nieuwe bevindingen naar voren dat het gemiddelde notabedrag in het eerste kwartaal van 2012 met 6,6 procent is gestegen ten opzichte van 2011 (van 96,52 euro in 2011 naar 102,86 euro in het eerste kwartaal van 2012). Dit sluit aan bij de eerdere bevinding dat de tarieven gecorrigeerd voor inflatie met gemiddeld 3 tot 4 procent zijn gestegen ten opzichte van 2011.

Fa-med directeur Henk de Jong: ”Dit bevestigt het beeld dat de tariefstijging in de praktijk beperkt is gebleven. Ook blijkt nu dat de tarieven gedurende het eerste kwartaal nagenoeg gelijk zijn gebleven. De huidige prijslijsten kunnen echter wijzigen gedurende het jaar. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.”

De Universiteit, onder leiding van Prof. Dr. Tjeu Blommaert en Dr. Rogier Deumes analyseerden ruim 4 miljoen gedeclareerde verrichtingen en ruim 2,6 miljoen mondzorgnota’s. In samenwerking met Fa-med zullen zij elk kwartaal een update publiceren van de ontwikkeling van de tarieven. Nadere details over de eerste kwartaalupdate worden eind april bekend gemaakt. Daarnaast zullen de onderzoekers in samenwerking met Fa-med de ontwikkeling van de eigen bijdrage in kaart brengen. De resultaten hiervan worden na het tweede kwartaal verwacht.

Prijsvergelijking vrije tarieven mondzorg
Fa-med heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht maandelijks gedetailleerde nieuwe informatie beschikbaar over de gemiddelde tarieven per verrichting op provinciaal en landelijk niveau. Praktijken in de mondzorg kunnen hun eigen tarieven hiermee vergelijken. De resultaten zijn gebaseerd op tarieven van 1.868 tandartspraktijken. In de resultaten zijn ook de vergoedingen per verrichting van zorgverzekeraars opgenomen. Door de landelijke spreiding en het grote volume van de gegevens van Fa-med, is er een betrouwbaar en representatief beeld ontstaan. De benchmark geeft een objectieve weerspiegeling van de ontwikkeling van vrije tarieven in de mondzorg zoals die op dit moment is.

Call Now Button