We hebben voortaan inzicht in de vergoeding door uw verzekering

Tandarts met patiënte 3Omdat wij vaak van onze patiënten de vraag krijgen wat wordt vergoed door de zorgverzekeraar zijn wij een samenwerking aan gegaan met PienSupport. Zij geven u inzicht in uw verzekering en het bedrag wat u vergoedt krijgt van uw zorgverzekering, zowel basis als aanvullend. Vraag hierom bij uw volgende bezoek. U blijft zelf natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat er verzekerd wordt, vraag aan uw eigen zorgverzekering, en PienSupport voor de bedragen. We hebben bijvoorbeeld geen inzicht in uw eigen risico en niet wat u eventueel bij een andere tandarts heeft uitgegeven.

U ziet: wij luisteren naar u.

331.000 Nederlanders betalen hun zorgpremie niet

331.000 Nederlanders hebben structurele problemen met het betalen van hun zorgpremie en lopen achter in de betaling. Daarmee neemt het aantal wanbetalers in de zorg sterk toe, zo meldt RTL Nieuws donderdag op basis van eigen onderzoek. In de eerste acht maanden van 2014 is het aantal Nederlanders dat zijn zorgpremie niet wil of kan betalen met 5 procent gestegen.

Overigens is het zo dat wanneer de zorgpremie niet betaald kan worden eventuele kinderen wel verzekerd blijven, zoals bijvoorbeeld voor tandartsbehandelingen. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. U betaalt ook geen eigen bijdrage.

Lees het gehele artikel op Nu.nl

Tandheelkundige polissen van verzekeraars zijn soms misleidend

Een aantal zorgverzekeraars verstrekt geen transparantie en sommigen zijn zelfs misleidend met de informatie over hun tandheelkundige polissen voor 2013. Dat blijkt uit onderzoek van Vergelijkmondzorg.nl naar de premie en voorwaarden van aanvullende tandartsverzekeringen in 2013. Ook blijkt uit het onderzoek dat zorgverzekeraars IZZ en in mindere mate Menzis, hun tandheelkundige pakket flink hebben uitgekleed en dat bij enkele andere zorgverzekeringen de nettovergoeding erg laag is.

De polissen van Stad Holland en DSW zijn nodeloos ingewikkeld en misleidend, omdat ze alleen de behandelcodes in hun premieoverzicht hebben opgenomen die vergoed worden. Patiënten krijgen zo het idee dat de verzekeraars ruim vergoeden, terwijl dit niet het geval is. Ook vergoeden DSW en Stad Holland een aantal reguliere behandelingen niet, bijvoorbeeld een viervlaksvulling in het goedkoopste pakket. Ten slotte vergoeden beide verzekeraars tandsteenverwijdering maar tot 13,20 euro. “Hiermee geven deze verzekeraars aan geen prioriteit te leggen bij onderhoud en preventie van tandvleesproblematiek,” aldus Vergelijkmondzorg.

Ook Agis is niet transparant. Bij deze zorgverzekeraar worden de vergoedingen van behandelingen bij gecontracteerde tandartsen vermeld, terwijl er (nog) weinig contracten tussen tandartsen en zorgverzekeraars zijn afgesloten. Consumenten zien overigens nog steeds geen heil in contracten: uit onderzoek van het NIVEL onder 7.082 verzekerden van VGZ blijkt dat 55% van hen geen prijs stelt op bemoeienis van de zorgverzekeraar bij de keuze voor een zorgverlener, bijvoorbeeld in de vorm van contracten of advies. “Zij geven aan dat zij liever zelf een keuze maken en dat ze twijfelen aan de intenties van de zorgverzekeraar,” aldus NIVEL. 40% van de ondervraagden staat wel open voor de invloed van zorgverzekeraars.

De tandheelkundige polissen van IZZ en Menzis zijn kariger geworden. IZZ vergoedde voor het basispakket tandheelkunde in 2012 nog 750 euro en dat is nu teruggebracht tot 250 euro. Menzis vergoedt veel codes niet en heeft de vergoedingspercentages van veel behandelingen van het beste tandartspakket, TandVerzorgd 3, van 100% teruggebracht naar 80%. Dit terwijl de premie van TandVerzorgd 3 met 13,5% is verhoogd.

Ten slotte vergoeden een aantal tandheelkundige verzekeringen, T@nd 50 van TakeCareNow! en T Start van Avéro Achmea, zo beperkt dat de premie nagenoeg gelijk is aan de uitkering. De premie voor T@and 50 bedraagt per jaar 45 euro en het maximaal uit te keren bedrag 50 euro, waarmee het netto vergoedingspercentage op 10% (50-45=5 en 5:50=10%) uitkomt. Bij T Start is het percentage nettovergoeding 15%. “Het zou transparanter zijn als deze pakketten ‘gespreide betalingsregeling’ zouden heten,” concludeert Vergelijkmondzorg.

www.nieuwsbank.nl

Nieuwe tandartstarieven 2013

Afgelopen week besprak de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de mondzorgprestaties en –tarieven voor 2013. Het voorstel van de NZa is dat 2011 als basis zal worden gebruikt. De nieuwe onderdelen uit de lijst van 2012 verdwijnen niet allemaal: nieuwigheden uit 2012 op het gebied van bijvoorbeeld preventie krijgen een plek in de prestaties voor 2013.

Het bericht van de NZa:
De tijd om nieuwe tarieven te bepalen is kort nu de minister deze zomer op verzoek van de Tweede Kamer besloot om met het experiment vrije prijzen te stoppen. Daarom kiest de NZa voor een praktische oplossing: het indexeren van de tarieven 2011 en de oude prestatielijst uit 2011 aanvullen met een aantal innovaties van de lijst van 2012. Het is niet mogelijk om alle verworvenheden uit 2012 nu al op te nemen. Volgend jaar doet de NZa een kostenonderzoek om de tarieven mondzorg te onderbouwen.
De tarieven 2013 worden zogenaamde max-max tarieven. Daarbij kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici met verzekeraars afspraken maken over een extra 10% vergoeding op het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. De extra 10% betaalt de verzekeraar, mensen zonder tandartsverzekering hoeven niet extra te betalen.

Nu de oude tarieven weer op tafel liggen, voert de NZa ook het tweede deel van de korting op orthodontie door. De NZa besloot in 2011 om de tarieven met in totaal 32% te verlagen, 16% in 2011 en nog eens 16% in 2012, als er geen vrije prijzen zouden komen. Uit onderzoek in 2010 bleek dat de tarieven te hoog waren: orthodontisten hebben sommige taken bijvoorbeeld aan hun assistenten uitbesteed en kunnen goedkoper werken.

Het voorstel is nog niet definitief, de Raad van Bestuur van de NZa neemt eind oktober een definitief besluit over de tarieven en prestaties 2013, waarbij het advies van de commissie is meegewogen.

Proef met vrije tarieven voor de tandarts stopt definitief wat betekent dat voor u?

Het experiment met vrije tandartstarieven mag stopgezet worden. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) het experiment zou stoppen en dat tandartsen weer vaste prijzen hanteren. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (onze branchevereniging) was daarop naar de rechter gestapt omdat de organisatie door wil gaan met de proef, maar de rechtbank in Den Haag heeft hun claim woensdag afgewezen.

Voor u als patiënt betekent dit waarschijnlijk dat alles weer terug gaat naar hoe het voorheen was. Onze tarieven zijn destijds gewoon omgerekend in de nieuwe verrichtingen dus de kosten zullen voor u even laag blijven als voorheen.

Minister Schippers stopt met de proef vrije tarieven tandartsen

Minister Schippers stopt op aandringen van de Tweede Kamer met de proef met vrije tandartstarieven.

PvdA, GroenLinks, SP, PVV en de PvdD hadden een motie ingediend om de proef zo snel mogelijk te stoppen. Een meerderheid in de Kamer steunde het voorstel. Lees het hele artikel

Wij hebben veel tijd en energie en geld gestoken in dit experiment. Daarom betreuren wij het dat het experiment eindigt. Onze prijzen zijn immers gelijk gebleven. Uut onderzoek van Famed blijkt ook dat dit landelijk het geval is. We snappen niet waar dit op is gebaseerd. Onze branchevereniging gaat stappen ondernemen. Daarom houden we graag u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het experiment.

Uw nota van de tandarts automatisch in uw finbox

FiNBOX, nog makkelijker nota’s ontvangen, bewaren en betalen! Fa-med biedt haar nota’s ook digitaal aan.

Als u de nota’s van Fa-med niet meer als acceptgiro wilt ontvangen maar digitaal, dan kan dat met FiNBOX. Met FiNBOX kunt u eenvoudig uw nota’s in uw internetbankieromgeving ontvangen, bewaren en betalen. Het is dan niet meer nodig om gegevens van acceptgiro’s over te typen, de financiële post is eenvoudig terug te vinden en u kunt gelijk een betaalopdracht geven.

Aanmelden voor FiNBOX kan met uw debiteurennummer
In uw internetbankieromgeving kunt u zich alvast aanmelden om de nota’s van Fa-med in FiNBOX te ontvangen. Op de nota van Fa-med staat, sinds februari 2012, rechtsboven uw 10-cijferig debiteurennummer. Met dit debiteurennummer kunt u zich aanmelden voor de digitale nota van Fa-med.

LET OP: Debiteurennummers kunnen niet vooraf worden aangevraagd. Deze staan vermeld op de eerstvolgende nota van Fa-med.

FiNBOX is een gezamenlijk initiatief van ABN Amro, ING en Rabobank.

Prijzen voor een bezoek aan de tandarts, ook in Tilburg, zijn niet gestegen.

Gedurende het eerste kwartaal van 2012 zijn de tarieven in de mondzorg vrijwel gelijk gebleven. Tot deze conclusie komen Fa-med en onderzoekers van de Universiteit Maastricht op basis van nieuwe onderzoeksresultaten naar de gevolgen van invoering van vrije prijsvorming in de mondzorg op 1 januari jl. Met ruim 2100 tandartspraktijken als klant is Fa-med de grootste administratieve dienstverlener in de medische sector in Nederland.

Tarieven van vullingen, kronen en bruggen, die samen ruim 32% van de omzet van mondzorgaanbieders vormen, zijn gedurende het eerste kwartaal gemiddeld 1% goedkoper geworden. Tarieven voor consultatie en diagnostiek (23% van de omzet) en preventieve mondzorg (16% van de omzet) werden gemiddeld respectievelijk 1% en 2% lager. Ook tarieven voor orthodontie (8% van de omzet) werden 1% goedkoper. Gewogen naar de relatieve omzet per verrichting, daalden de tarieven overall met 0,2% gedurende het eerste kwartaal.

Daarnaast komt uit nieuwe bevindingen naar voren dat het gemiddelde notabedrag in het eerste kwartaal van 2012 met 6,6 procent is gestegen ten opzichte van 2011 (van 96,52 euro in 2011 naar 102,86 euro in het eerste kwartaal van 2012). Dit sluit aan bij de eerdere bevinding dat de tarieven gecorrigeerd voor inflatie met gemiddeld 3 tot 4 procent zijn gestegen ten opzichte van 2011.

Fa-med directeur Henk de Jong: ”Dit bevestigt het beeld dat de tariefstijging in de praktijk beperkt is gebleven. Ook blijkt nu dat de tarieven gedurende het eerste kwartaal nagenoeg gelijk zijn gebleven. De huidige prijslijsten kunnen echter wijzigen gedurende het jaar. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.”

De Universiteit, onder leiding van Prof. Dr. Tjeu Blommaert en Dr. Rogier Deumes analyseerden ruim 4 miljoen gedeclareerde verrichtingen en ruim 2,6 miljoen mondzorgnota’s. In samenwerking met Fa-med zullen zij elk kwartaal een update publiceren van de ontwikkeling van de tarieven. Nadere details over de eerste kwartaalupdate worden eind april bekend gemaakt. Daarnaast zullen de onderzoekers in samenwerking met Fa-med de ontwikkeling van de eigen bijdrage in kaart brengen. De resultaten hiervan worden na het tweede kwartaal verwacht.

Prijsvergelijking vrije tarieven mondzorg
Fa-med heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht maandelijks gedetailleerde nieuwe informatie beschikbaar over de gemiddelde tarieven per verrichting op provinciaal en landelijk niveau. Praktijken in de mondzorg kunnen hun eigen tarieven hiermee vergelijken. De resultaten zijn gebaseerd op tarieven van 1.868 tandartspraktijken. In de resultaten zijn ook de vergoedingen per verrichting van zorgverzekeraars opgenomen. Door de landelijke spreiding en het grote volume van de gegevens van Fa-med, is er een betrouwbaar en representatief beeld ontstaan. De benchmark geeft een objectieve weerspiegeling van de ontwikkeling van vrije tarieven in de mondzorg zoals die op dit moment is.

Call Now Button