Tandartspraktijk Tilburg doet mee aan gratis tandartsbezoek voor klanten van de voedselbank

Ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan richt de NMT, de beroepsorganisatie van de tandartsen, het NMT Fonds Mondgezondheid op. Dit Fonds is een cadeau aan de Nederlandse samenleving namens tandartsen en tandarts-specialisten. Het Fonds wil het belang van goede mondgezondheid onder de aandacht brengen en richt zich op bewustwording, voorlichting en kennisoverdracht.

Het NMT Fonds Mondgezondheid wil ook concrete en tastbare hulp bieden en dat doen ze via een Landelijke Tandarts Controleweek.

Het idee is eenvoudig: in de week van 16-24 mei bieden ze een kosteloze periodieke controle aan: de tandarts doet een eerste “onderzoek” en geeft een poetsadvies.
Het fonds selecteert hiervoor ieder jaar een specifieke doelgroep. In 2014 zijn dit de klanten van de voedselbanken.

Hoe werkt het?
Deelnemende tandartsen in Nederland stellen in de week hun praktijk een dag(deel) open om kosteloos patiënten te controleren voor wie toegang tot de mondzorg geen automatisme is, bijvoorbeeld als gevolg van beperkte financiële middelen, van angst voor de tandarts of van onwetendheid over het belang van de gezonde mond.

Voedselbanken delen consultkaarten uit
Via de voedselbanken in Nederland worden ansichtkaarten (zie bijlage voorbeeld van de Fokke & Sukke ansichtkaart) verspreid. Met een kaart kan een volwassene met zijn of haar kinderen gratis een consult krijgen bij een tandarts die meedoet met dit project.
De kaarten zullen vanaf 16 april afgeleverd worden bij de 8 Distributie Centra met de vraag of u de kaarten zou willen verdelen over de desbetreffende afgiftepunten binnen uw regio.  In ieder voedselpakket mag 1 Fokke & Sukke kaart gestopt worden.
Het streven is dan om voor 1 mei 2014 de kaarten mee te leveren in de voedselpakketten.

Deelnemende tandartsen
Momenteel melden de tandartsen zich aan via een website, waarna ze op de kaart van Nederland verschijnen: www.nmt.nl/fonds-kaart.

Op deze site kan men zien welke tandartsen aan de Landelijke Tandarts Controleweek meedoen. De mensen die via de voedselbank een kaart hebben gekregen kunnen op de site een tandarts bij hen in de buurt zoeken en direct een afspraak maken. De tandartsen geven zelf aan wanneer hun praktijk volgeboekt is.

Ze mogen een afspraak maken voor zichzelf maar het is ook mogelijk de kaart weg te geven. Aan iemand die wellicht een steuntje in de rug nodig heeft om een afspraak te maken en deze kaart heel goed kan gebruiken! De kaart dient meegenomen te worden naar de afspraak, deze dient ook als betalingsbewijs.

Heel veel dank voor uw medewerking aan de Landelijke Tandarts Controleweek, waarbij wij hopen heel veel mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank ook verder te kunnen helpen. Voor vragen over deze actie, kunt u contact opnemen met Organisatiebureau Caos, die deze actie voor NMT organiseert.
Organisatiebureau CAOS
WG Plein 475
1054 SH Amsterdam
T: 020 589 3232
E: nmt@caos.nl

Call Now Button