Overweegt u te stoppen met roken? Dat is goed nieuws voor uw kind

kindje-bij-tandartsSigaretten zijn het dodelijkste consumentenproduct ooit. Van alle levenslange rokers overlijdt de helft aan de gevolgen van hun tabaksgebruik, gemiddeld zo’n 10 tot 15 jaar vóór de leeftijd waarop ze anders zouden zijn gestorven. ¼ Van de rokers is overleden voor hun pensioenleeftijd. Indien men longkanker krijgt, is na 5 jaar 85% van de patiënten overleden. In de loop van de 20e eeuw zijn wereldwijd 100 miljoen mensen aan het roken van tabak overleden – meer dan aan de gevolgen van 2 wereldoorlogen – en als de huidige trends zich voortzetten zal roken in de 21e eeuw nog eens zo’n 1 miljard dodelijke slachtoffers eisen.

Een aantal van onze zorgverleners heeft eind 2013 de cursus ‘stoppen met roken voor uw patient’ gevolgd. U kunt hen vragen om advies

Een aantal tips indien u stoppen overweegt:

1)  Lees het boek: Nederland stopt. Dit boek is geschreven oa door twee longartsen, 80% van hun patiënten rookt.
2) Vraag uw huisarts of de GGD voor advies
3) De antirookpoli

Effecten voor uw kinderen

Acute effecten van roken op kinderen.

Soms is duidelijk te zien dat kinderen last hebben van de rook. Ze hebben traanoogjes of een snotterig neusje, ze zijn benauwd of gaan hoesten.

Effecten van roken op kinderen op lange termijn

Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap roken, hebben een lager geboortegewicht, kleinere schedelomtrek en vaak kleinere longen en luchtwegen. De kans op een miskraam en complicaties tijdens de bevalling is ook verhoogd.

Bovendien bestaat er meer kans op (een ernstig beloop van) infecties, zowel wat betreft luchtweginfecties als andere infecties (zoals meningokokkenziekte). Bij één op de twee tot vijf kinderen die passief meeroken, komen acute of chronische middenoorontstekingen voor. Hierdoor kan het plaatsen van trommelvliesbuisjes nodig zijn.

Het passief roken heeft op verschillende manieren een slechte invloed op de ademhaling. Bij kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap heeft gerookt, kan er kortademigheid en piepen optreden.

Kinderen met astma die passief meeroken, hebben veel meer last van hun astma. Ze krijgen meer astma-aanvallen en deze astma-aanvallen verlopen vaak ook ernstiger. Daardoor hebben ze meer medicijnen nodig en moeten ze vaker in het ziekenhuis worden opgenomen. Passief roken is niet van invloed op het ontstaan van astma.

De longfunctie van passief rokende kinderen is slechter en laat met name een verminderde luchtwegdoorgankelijkheid zien.

Associaties van roken door ouders voor kinderen

  • Roken verdubbelt de kans dat een kind komt te overlijden als gevolg van wiegendood, zowel bij passief roken tijdens als ná de zwangerschap. De belangrijkste reden hiervoor lijkt een gestoorde ademhalingsregulatie en longontwikkeling te zijn.
  • Er zijn aanwijzingen dat kinderen die op jonge leeftijd aan rook zijn blootgesteld, een grotere kans hebben op COPD en emfyseem. COPD is een aandoening van de luchtwegen, waarbij de longen minder goed werken. Emfyseem is een aandoening van de luchtwegen, waarbij men last kan hebben van kortademigheid. Dit zijn longaandoeningen die op volwassen leeftijd worden gezien.
  • Recent werd bij passief rokende kinderen ook een één tot driemaal zo grote kans op longkanker beschreven.
  • Er wordt tenslotte vermoed dat kinderen die passief roken, vaker gedrags- of leerproblemen hebben waaronder ADHD of een lagere intelligentie.
Call Now Button