De overheid betaalt mee aan uw kronen, bruggen of uw kunstgebit.

Wist u dat de overheid nog steeds meebetaalt aan uw kronen, bruggen of uw kunstgebit? Uitgaven aan een behandeling komen voor aftrek in aanmerking indien deze boven de onderstaande inkomensdrempels uitkomen. (Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoons-gebonden aftrek).

  • Tot € 7.457 geldt als uitgaven drempel € 125.
  • van € 7.457 tot € 39.618 geldt als drempel 1,65% van het drempelinkomen,
  • Verdient u meer dan € 39.618, dan is de drempel 1,65% van € 39.618 plus 5,75% van het inkomen, dat hoger is dan € 39.618.
  • Belastingplichtigen met een (gezamenlijk) verzamelinkomen dat lager is dan 34.055 euro hebben zelfs recht op een extra aftrek.

Rekenvoorbeeld Het gaat om de totale aftrekbare ziektekosten, dus niet alleen die van een tandheelkundige behandeling. Als iemand uit het voorbeeld met een inkomen van € 40.000, kronen nodig heeft voor € 2.000 zonder andere aftrekbare ziektekosten, dan kan die persoon een bedrag van € 1.320 aftrekken van de belasting. Deze gegevens zijn van toepassing op 2012 en mogelijk op 2013. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

Call Now Button