Prijzen voor een bezoek aan de tandarts, ook in Tilburg, zijn niet gestegen.

Gedurende het eerste kwartaal van 2012 zijn de tarieven in de mondzorg vrijwel gelijk gebleven. Tot deze conclusie komen Fa-med en onderzoekers van de Universiteit Maastricht op basis van nieuwe onderzoeksresultaten naar de gevolgen van invoering van vrije prijsvorming in de mondzorg op 1 januari jl. Met ruim 2100 tandartspraktijken als klant is Fa-med de grootste administratieve dienstverlener in de medische sector in Nederland.

Tarieven van vullingen, kronen en bruggen, die samen ruim 32% van de omzet van mondzorgaanbieders vormen, zijn gedurende het eerste kwartaal gemiddeld 1% goedkoper geworden. Tarieven voor consultatie en diagnostiek (23% van de omzet) en preventieve mondzorg (16% van de omzet) werden gemiddeld respectievelijk 1% en 2% lager. Ook tarieven voor orthodontie (8% van de omzet) werden 1% goedkoper. Gewogen naar de relatieve omzet per verrichting, daalden de tarieven overall met 0,2% gedurende het eerste kwartaal.

Daarnaast komt uit nieuwe bevindingen naar voren dat het gemiddelde notabedrag in het eerste kwartaal van 2012 met 6,6 procent is gestegen ten opzichte van 2011 (van 96,52 euro in 2011 naar 102,86 euro in het eerste kwartaal van 2012). Dit sluit aan bij de eerdere bevinding dat de tarieven gecorrigeerd voor inflatie met gemiddeld 3 tot 4 procent zijn gestegen ten opzichte van 2011.

Fa-med directeur Henk de Jong: ”Dit bevestigt het beeld dat de tariefstijging in de praktijk beperkt is gebleven. Ook blijkt nu dat de tarieven gedurende het eerste kwartaal nagenoeg gelijk zijn gebleven. De huidige prijslijsten kunnen echter wijzigen gedurende het jaar. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.”

De Universiteit, onder leiding van Prof. Dr. Tjeu Blommaert en Dr. Rogier Deumes analyseerden ruim 4 miljoen gedeclareerde verrichtingen en ruim 2,6 miljoen mondzorgnota’s. In samenwerking met Fa-med zullen zij elk kwartaal een update publiceren van de ontwikkeling van de tarieven. Nadere details over de eerste kwartaalupdate worden eind april bekend gemaakt. Daarnaast zullen de onderzoekers in samenwerking met Fa-med de ontwikkeling van de eigen bijdrage in kaart brengen. De resultaten hiervan worden na het tweede kwartaal verwacht.

Prijsvergelijking vrije tarieven mondzorg
Fa-med heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht maandelijks gedetailleerde nieuwe informatie beschikbaar over de gemiddelde tarieven per verrichting op provinciaal en landelijk niveau. Praktijken in de mondzorg kunnen hun eigen tarieven hiermee vergelijken. De resultaten zijn gebaseerd op tarieven van 1.868 tandartspraktijken. In de resultaten zijn ook de vergoedingen per verrichting van zorgverzekeraars opgenomen. Door de landelijke spreiding en het grote volume van de gegevens van Fa-med, is er een betrouwbaar en representatief beeld ontstaan. De benchmark geeft een objectieve weerspiegeling van de ontwikkeling van vrije tarieven in de mondzorg zoals die op dit moment is.

Call Now Button